top of page
Při rešerši webových stránek narazíte v této rubrice prakticky na soutěžní klání sebeprezentace. Jak na co nejmenší plochu nacpat co nejširší portfolio svých kvalit? Pro úspěšnou psychoterapii, tedy takovou terapii, kterou klient hodnotí přínosně je nejvíce důležitý vztah. Kvalita terapeuta ve smyslu jeho osobnosti a schopnosti naladit se na konkrétního klienta. Atmosféra, kde je bezpečí, blízkost, důvěra, porozumění, svoboda, otevřená komunikace. Tomu Vás ani ta nejlepší škola/výcvik/seminář nenaučí. Přesto je vzdělání nezbytným pilířem o který se obsah konzultací opírá. 
mindhelp beach.jpeg
Z mé profesní kvalifikace, vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, kde jsem získala titul bakalář v oboru Psychologie a speciální pedagogika. Následně jsem věnovala svou energii do budování podnikání. Založila jsem Soukromou školku a jesličky Tučňákov, která slaví 10 let svého úspěšného fungování. Jesličky získaly zlaté ocenění v kategorii NEJ JESLE v Praze na základě recenzí rodičů dětí. Průběžně jsem dokončila vzdělávací éru na Univerzitě Palackého v Olomouci a doplnila osobní portfolio o titul magistra v oboru Psychologie.
 
Jsem členkou v České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT). Odbornost v kognitivně behaviorální terapii jsem získala úspěšným dokončením pětiletém psychoterapeutickém výcviku pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a dr. Miloše Šlepeckého. Dále jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti. 
Resume
Absolvovala jsem řadu odborných přednášek, konferencí a workshopů. I v tomto směru se neustále a hlavně ráda rozvíjím. Mimo poradenství a terapii dokážu poskytnout i krizovou intervenci. Kompetence jsem získala na kurzu krizové intervence pod vedením dr. Roberta Kačeňáka.
 
Velmi přínosně vnímám stáž v rámci Psychosomatické kliniky v Praze pod vedením primáře MUDr. Jaromíra Kabáta. 
mindhelp flower.jpeg
V neposlední řadě jsem se stala v roce 2019 mámou nejveselejší holčičky, která je mou nejvlivnější učitelkou a od které se tak ráda učím, že často zapomenu, co je za den =o). 
Naprostou samozřejmostí je pro mě ctění a respektování etických kodexů a práce pod odbornou supervizí.
mindhelp sea 2.jpeg
bottom of page